טפסים להורדה

דו"ח על הכנסות והוצאות חודשי לפושט רגל
דף הנחיות למילוי דו"ח הכנסות והוצאות
דף מידע למגיש בקשה למתן צו כינוס ופשיטת רגל
דף מידע למגיש בקשה לצו כינוס ולהכרזתו פושט רגל
הוראות נוהל הכונס הרשמי לפסיקת שכר טרחה
הנחיות לטיפול במפגעים סביבתיים בהליך כינוס הבראה ופירוק
הנחיות לטיפול בתביעות חוב המוגשות באיחור ובבקשות להארכת מועד
הנחייה בדבר אי קיום אסיפת נושים ראשונה בהליכי פשיטת רגל
טופס 1 – בקשה לפירוק חברה
טופס 13 – הצעת פשרה בהליכי פשיטת רגל
טופס 21 (טופס תביעת חוב) להגשה בהליך פירוק חברות