All posts by ליאור כספי

חובות לבנקים

המצב הכלכלי ויוקר המחיה של ימינו, הביא אותכם כמו משפחות רבות אחרות המתקשות "לגמור את החודש" לחוב בבנק שהולך ותופח ומגיע למימדי ענק?, אתם יושבים ומחכים בחרדה לצלצ...
קרא עוד

ליווי משפטי לחברות

חברה היא סוג של תאגיד, צורת התאגדות של בני אדם (או חברות) המהווה אישיות משפטית מלאכותית נפרדת. ככזו יש לה זכויות וחובות והיא יכולה לתבוע ולהיתבע, להתקשר בחוזים ולהיות ...
קרא עוד

הסדרי חוב לחברות

“צים יוצאת לדרך חדשה: הושלם הסדר החוב בעקבות ההסדר: תספורת של 1.4 מיליארד דולר” TheMarker 17.07.14 כולנו קוראים בעיתונים על הסדרי חוב בהיקף של מיליוני ואפילו מליארדי שקלים, ע...
קרא עוד

הבראת חברות

האם חברה בחובות כבדים חייבת להיכנס לפירוק? מהי הבראת חברה ואיך מנהלים הליך כזה? כיצד ניתן להבריא חברה כאשר היא בהליך משפטי של הבראת חברה, וזאת מבלי שיברחו לה הספקים ו...
קרא עוד

מה היא מטרת הליך פשיטת רגל?

הליך פשיטת רגל הינו הליך משפטי המתנהל בבית המשפט באמצעות ערכאה שיפוטית אחת הבוחנת את מצבו הכלכלי של החייב ופועלת להסדרת החובות שלו בכללותן כלפי נושיו באופן הוגן ומס...
קרא עוד

פירוק חברות

החברה בקשיים? לחברה חובות כבדים? חדלות פירעון? הוגשה בקשה לפירוק החברה? איך ניתן לפרק חברה? מי יכול לבקש לפרק חברה? מה קורה כאשר מפרקים חברה? האם החובות נשארים לבעלי המ...
קרא עוד

כללי אצבע חשובים בפשיטת רגל

בראש ובראשונה חשוב לדעת שפשיטת רגל לא שמורה רק לעצמאיים או בעלי עסקים, גם עובד שכיר יכול להגיש בקשה לפשיטת רגל (פש"ר) אם הוא עומד בתנאי הסף המצויים בחוק ובתקנות. הלי...
קרא עוד

הכל על פשיטת רגל

ניהול הליכי פשיטת רגל מאפשר לחייב למחוק חלק מסוים, ולעתים חלק ניכר, מחובותיו ומאפשר לחייב לקבל פטור מלא מתשלומם. למעשה, הליך פשיטת רגל מאפשר לחייב לפתוח דף חדש ללא הת...
קרא עוד

כמה זמן עד לקבלת צו הפטר?

כמה זמן עד לקבלת צו הפטר? צו הפטר ניתן לקבל רק לאחר שהחייב הוכרז על ידי כונס הנכסים הרשמי כפושט רגל וזאת באמצעות הגשת בקשה מתאימה לצו הפטר לבית המשפט....
קרא עוד

חקירת יכולת

חוק ההוצאה לפועל – חקירת יכולת חוק הוצאה לפועל 7ג. חזקה בדבר יכולת החייב : (א) על החייב הנטל להוכיח את מידת יכולתו לפרוע את החוב הפסוק ולהביא בפני ראש ההוצאה לפועל את...
קרא עוד