Tag Archives: עורך דין ליאור כספי פשיטת רגל

עורך דין ליאור כספי פשיטת רגל

מה היא מטרת הליך פשיטת רגל?

הליך פשיטת רגל הינו הליך משפטי המתנהל בבית המשפט באמצעות ערכאה שיפוטית אחת הבוחנת את מצבו הכלכלי של החייב ופועלת להסדרת החובות שלו בכללותן כלפי נושיו באופן הוגן ומס...
קרא עוד