הסדרי נושים | כיצד ניתן להשתמש ולאיזה מטרה?

Pay attention to this!

הסדרי נושים רקע הסדרי נושים הם מושג שמתייחס לפתרונות הזמינים עבור חייבים שנקלעו למצב של אי יכולת לשלם את חובותיהם לנושים. במצב מסוג זה, ישנם חייבים רבים הבוחרים ליזום הגשת בקשה להליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (שהיו ידועים בעבר בתור פשיטת רגל), שיסייעו להם לשלם חלק מסוים מהחוב ולקבל פטור מתשלום שארית החוב בסופו של […]

קיבלתם עיקול או הגבלה על רישיון הנהיגה? איך לבטל

Car seller and customer handshake in car dealership

אם נכנסתם למאמר הזה, כנראה החליטו לעקל או להגביל את רישיון הנהיגה שלכם. אם תתחילו את נקיטת ההליכים למחיקת החובות שלכם שבעקבותיהם הגיעה ההגבלה, יש באפשרות משרדנו להגיש בעבורך בקשה מיוחדת ודחופה להסרת הגבלה על רישיון הנהיגה שלך. ישנה אפשרות שסיכוי הענות לבקשה יגדל בהנחה ואתה זקוק לרישיון הנהיגה כצורך בסיסי – יכולת להשתכר, חוסר […]