personal-skills

אנו נעזור לך לצאת לדרך כלכלית חדשה

מהתיקים מגיעים להפטר מוחלט

95%

תיקים מבוטלים עקב ניצול לרעה של ההליך על ידי לקוחות

5%

לקוחות חוזרים לחיים נורמאלים בכל חודש

50%

ש``ח חובות של לקוחותינו שנמחקו בשנה האחרונה

300M%