ביטול עיקולים מהיר – עורך דין עיקולים מתמחה בהסרת עיקולים

עיקולים הם לא דבר בלתי הפיך, למשל ביטול עיקול חשבון בנק, במקרים רבים גם כאשר הסיבה בגינה ניתן העיקול הייתה מוצדקת, ניתן לבצע ביטול עיקול במידה ויודעים כיצד לפעול למול הרשויות השונות. כיצד עורך דין ביטול עיקולים יכול לסייע?

בדיקת התאמה להליך ביטול עיקולים:

ביטול עיקולים | עורך דין ביטול עיקולים

חשוב להראות לבית המשפט כי מצבם של הנושים לא יורע כתוצאה מהליכה בנתיב זה, קרי שהחברה לא תמשיך לאבד מנכסיה ומשוויה כתוצאה מהקפאת ההליכים וכפועל יוצא הנושים יקבלו חלק אף קטן יותר מחובותיהם המקוריים.

בשל החשיבות הגדולה של שכנוע בית המשפט להליכה בנתיב זה, ישנה חשיבות לגייס עורך דין המתמחה בתחום הקפאת הליכים ודיני החברות, אשר יגדיל את סיכויי ההצלחה של פניה זו.

ההליך להסרת עיקול יכול  להתמשך עד מספר שבועות, תלוי בצורת הטיפול ובנסיבות המקרה הספציפיות. בכדי שיהיה ניתן לשוב לשגרה כמה שיותר מהר, מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום.

עורך דין עיקולים הוא עורך דין המתמחה בהוצאה לפועל / חדלות פירעון.

איך מבצעים ביטול עיקולים? ואיך עורך דין ביטול עיקולים עוזר?

עיקולים הם לא דבר בלתי הפיך, במקרים רבים גם כאשר הסיבה בגינה ניתן העיקול הייתה מוצדקת, ניתן לבצע ביטול עיקולים במידה ויודעים כיצד לפעול למול הרשויות השונות. עם זאת אנשים רבים אינם מפנימים זאת ומתייחסים לעיקולים כגזירת גורל, או חמור מכך פועלים בדרכים שגויות אשר יכולות להחריף את המצב על מנת להימנע מן העיקול, כמו למשל קבלת כספים "בשחור" . כיצד עורך דין ביטול עיקולים יכול לסייע?

מנגד, יצירת עיקול היא אחת הפעולות הנפוצות ביותר על ידי בעלי חוב ("זוכים") באמצעות הוצאה לפועל ובית המשפט, זאת בשל היעילות הרבה של הכלי. שכן, כלי זה גורם לבעיות רבות לחייב ובשל כך הוא משיב את החוב או עושה את הפעולה הנדרשת בגינה ניתן העיקול. 

כמענה לכך במאמר זה אנו נסביר כיצד ניתן לבטל עיקולים והגבלות, אנו נסביר מתי הדבר אפשרי וכיצד עורך דין ביטול עיקולים מסייע במהירות בביצוע הסרת עיקולים.

ביטול עיקולים - איך מתמודדים? - וידאו

באילו מקרים ניתן לבצע הסרת וביטול עיקול?

ראשית, נסביר כי במסגרת רפורמות אשר נעשו בעשורים האחרונים ביחס לגביית חובות בישראל, ישראל מפגינה יחס מרוכך לבעלי חובות ובכך התקרבה לעולם המערבי בהקשר זה. בוודאי ביחס לעבר בה  ישראל הייתה מכניסה אף חייבים לכלא בלי לבחון אפילו את זהות החוב. במסגרת כך, הרבה יותר קל לבטל עיקולים.

לשם ביטול עיקול צריך לאבחן את זהות המעקל  והגורם לו. מקורם של מרבית העיקולים הם כתוצאה מהליכי הוצאה לפועל, לצד אלו ישנם מקרים נדירים יותר משפטית כמו בהוראת בית המשפט או צד ג או בית הדין הרבני בשל רצון להפעיל לחץ על אדם לעשות פעולה מסוימת, מקרים אלו אומנם מורכבים יותר, אך גם איתם ניתן להתמודד משפטית.

העיקול במשפט הישראלי הוא הליך משפטי שבו מורידים רישום של עונש מרשם הרוגלים של אדם. התהליך מאופשר לאחר שעברו מספר שנים מיום הרישום, בהתאם לחומרה של העבירה. במקרים מסוימים, יכול העיקול להתבצע אף בצעד עצמאי של הרשות המשפטית, אך ברוב המקרים הוא תלוי בבקשה של הנאשם. התהליך כולל בחינה משפטית של ההיסטוריה הפלילית של הנאשם, ובמקרים מסוימים יכולה גם להתבצע בחינה פסיכולוגית. כמו כן, התהליך כולל גם התייעצות עם הגופים המשפטיים הרלוונטיים ובמקרים מסוימים גם עם הקורבן או בני משפחתו. המטרה היא לוודא שהנאשם שיפר את דרכיו ולא ישוב ויעבור עבירות בעתיד.

ביטול עיקולים הוצאה לפועל

ככלל, במידה ומדובר בבעל חוב, ולא למשל בשל ניסיון לחייב אדם במתן גט, ישנם מספר דרכים שונות לביטול עיקול, ואנו נפרט את המרכזים שבהם:

  1. תשלום החוב – במידה שהעיקול נעשה בשל חוב, הפתרון הפשוט ביותר הוא לשלם את החוב במלואו. לאחר תשלום החוב והצגת ההוכחות לכך להוצאה לפועל ניתן יהיה לבטל את העיקול.
  2. הסדרת תשלום החוב בתשלומים – כאשר אדם מגיע להסכמה עם בעל החוב על תשלומו בתשלומים, העיקול לא יישאר על כנו, כל עוד החייב עומד בתשלומים. כלומר למרות שהחוב עוד לא נפרע במלואו, ניתן יהיה לבטל את העיקול.
  3. בקשה להסרת העיקול – במקרים שונים ניתן לבצע הסרת עיקול או עיכוב של העיקול על ידי פנייה להוצאה לפועל. כך למשל ניתן יהיה להסביר כי החוב נפרע בעבר והבקשה הוגשה על בסיס מסמכים שאינם עדכניים, שהחפץ אשר עוקל כלל אינו שייך לבעל החוב או לחלופין שהדבר אשר עוקל, כמו למשל רישיון נהיגה, הינו הכרחי לשגרת החיים וכיוצא בזה.

במקרים אלו יש להגיש בקשה להוצאה לפועל אשר הוציאה את צו העיקול, דבר אשר נעשה באמצעות טופס 214, ולהסביר במסגרת הטופס את הנימוקים בגינם יש לבצע ביטול העיקול. 

מה עוד חשוב לדעת?

בהקשר זה חשוב לדעת כי גם במידה והרשם דחה את הבקשה, ניתן להגיש עליה ערעור לבית המשפט הרלוונטי, אשר יהיה לרוב או בית משפט לענייני משפחה במידה ומדובר בעיקול בגין מזונות, או צג ג או בית משפט שלום בעבר יתר המקרים.

  1. פנייה לבית המשפט לביצוע ביטול עיקולים – כאמור, במידה ולדעתכם רשם בהוצאה לפועל שגה בהחלטתו להטיל את העיקול, ניתן לערער על החלטתו באמצעות פנייה לבית המשפט השלום או המשפחה המוסמך לכך אשר יבחן את ההחלטה ויכריע בהתאם ובמידה ויראה זאת לנכון יבטל את העיקול. בהקשר זה נציין כי ישנו חלון זמנים יחסית צר, של 15 עד 20 ימים להגשת הערעור ולכן חשוב לפעול במהירות לצורך שינוי ההחלטה.

על מנת שהליך העיקול יבוטל או יעוכב במסגרת זאת, יש צורך להוכיח כי ישנה הצדקה לביטול העיקול או לחלופין שתנתן הסכמתו של הגורם אשר הורה למתן העיקול, קרי הנושה של החוב. בתוך כך נציין כי במידה וניתנה הסכמה של הנושה, רשם ההוצאה לפועל אינו יכול לחלוק עליו ולהותיר את העיקול על כנו.

על מנת להגדיל את הסיכוי שלכם להתמודד עם העיקול והצורך בהסרתו, מומלץ לפנות לעורך דין להסרת עיקולים, גם במקרים בהם אנו לא נגיע לבית המשפט, אלא לצורך התמודדות עם רשם ההוצאה לפועל, לצורך הסדרת החוב למול הנושים וכיוצא בזה. עורך דין מנוסה בתחומי חדלות פירעון יוכל להתמודד עם גורמים אלו, אשר לעיתים יכולים להיות עוינים באופן מיטבי ולהוביל לתוצאות הרצויות של הסרת העיקול.

אופן הגשת בקשה לטובת ביטול עיקולים

לצד הפרוצדורה להסרת עיקולים, ישנה גם הייחודיות של זהות הגורם המעוקל אשר התרחש או צפוי להתרחש ואלו הם המרכזים שבהם, ולכל אחד מהם ישנם דברים ייחודיים, אשר אנו נרחיב גם במסגרת חלק זה, והם כדלקמן :

במידה ומדובר במשכורת אשר מעוקלת באופן אוטומטי, חייב להינתן מכתב אזהרה מקדים 21 ימים לפני העיקול בפועל. מומלץ להתחיל לפעול במסגרת חלון זמנים זה, לשם הסדרת החוב למול הנושה וההוצאה לפועל.

במקרים מסוג זה ישנן מורכבויות בירוקרטיות ומאידך מימוש הכספים אשר עוקלו יהיה מהיר. לכן ישנה חשיבות לפעול מוקדם במיוחד, הדבר נכון ביתר שאת במידה ואתם סבורים כי העילה בגינה עוקל חשבון הבנק שגוי, שכן יהיה קשה במיוחד להשיב כספים לאחר שנעשה בהם שימוש.

במידה ומדובר ברישיון נהיגה אשר עוקל על ידי הוצאה לפועל (חשוב להבחין, אין מדובר במקרים בהם רישיון הנהיגה נלקח בשל עניינים בתחומי התעבורה, אלא כאמצעי לחץ מטעם הרשויות או מאחר שלא קיים צו כלשהו) יש צורך להגיש בקשה ייעודית בנושא זה לצורך זה. ניתן לבטל את העיקול הן על ידי תשלום החוב או הסדרתו, אך במקרה הנפוץ יותר על ידי הוכחה כי רישיון הנהיגה נחוץ לשם פרנסתו של החייב, שכן במקרה זה אין כל היגיון למנוע ממנו לעבוד אשר יאפשר לו להשיב את החוב. 

במקרים של צו עיכוב יציאה מהארץ, ברוב המקרים יש לספק רק ערבויות ובטחונות לטובת הבטחת החזרה שלך למדינה. לטובת בדיקה, האם אתה זכאי לביטול צו העיכוב שהוגש נגדך, יש עימנו קשר באתר או בטלפון.
ביטול עיקולים | עורך דין ביטול עיקולים
סיכום והמלצות

לסיכום, הסרת עיקול הינו עניין אפשרי, ואף בשנים האחרונות הסיכויים לכך גדלו. עם זאת, ישנן מורכבויות וניואנסים שונים אשר חשוב להבינם והם משתנים כתלות במצב בו נמצא העיקול, זהות החפץ המעוקל והסיבה בגינה ניתן העיקול. 

ישנו קושי מסוים כאשר אנו הגורם נגדו הוצא העיקול לפעול באופן שקול ומדוד בהתאם למצב, יתרה מכך לרוב הגורמים אשר הוציאו את העיקול מפגינים עוינות בעצמם אשר מקשה על התהליך. לכן, ישנה חשיבות להסתייע בעורך דין לביטול עיקולים, שכן ישנם כפי שניתן להבין ממאמר קצר זה, פרוצדורות שונות ונהלים שונים לכל מקרה ומקרה. 

עורך דין ליאור כספי הוא עורך דין אשר מתמחה בתיקי פשיטות רגל, חדלות פירעון והוצאה לפועל, ובשל כל אלה מחזיק בניסיון רב בביטול עיקולים של חייבים או בנסיבות אחרות. רבים האנשים אשר הגיעו למשרדנו ללא כל אמון ביכולתם לבטל באופן חוקי את העיקול, וגילו כי הדבר אפשרי ואף לא מורכב יתר על המידה. במידה ואתם מעוניינים בביטול עיקול, משרדנו ישמח לסייע לכם בכך. 

יש לך שאלה?
ביטול עיקולים | עורך דין ביטול עיקולים
"תמיד תזכרו שההחלטה שלכם להצליח היא הרבה יותר חשובה מאשר כל דבר אחר"

אברהם לינקולן

למה משרד עורך דין ליאור כספי?
בגלל הערכים
מקצועיות
עורכי הדין שלנו הם ממיטב עורכי הדין בתחומם.
כמו גם ווידוא איכות ביצוע והקניית ידע עדכני שוטף.
מצוינות
הפירמה שלנו שואפת למימוש הפוטנציאל הקיים להישגיות ברמות הגבוהות ביותר, הן ברמה המקצועית והן ברמת המוטיבציה האישית, לטובת שיפור התוצאות ושיפור השירות – לטובת הלקוחות שלנו.
הגינות
אנו פועלים על פי נורמות התנהגות של יושר, מוסר, כבוד לזולת ויושרה, היוצרים בהליכי ביטול עיקולים, מחיקת חובות וקבלת החלטות מבוססי מידע אמין.
הערכים שלנו
עורך דין ביטול עיקולים מומחה

הפירמה מעניקה ליווי וייעוץ ללקוחות פרטיים ועסקיים, משרדינו מתמחה גם בייצוג חברות ציבוריות (פומביות) ובמהלך השנים טיפל משרדנו במספר רב של תיקי פשיטות רגל מורכבים של חברות בינוניות וגדולות בצורה הטובה ביותר והמקצועיות עם צוות מיומן מאחורי.

עורך דין ליאור כספי מלווה את החייבים בכל ההליך המשפטי החל מהגשת הבקשה לצו כינוס, ועד לקבלת צו הפטר ומחיקת כל החובות, דבר המאפשר פתיחת דף חדש בחיים.

בעל ניסיון רב בייצוג חייבים בהליכים המשפטיים מרגע הגשת הבקשה, מתן צו הכינוס, עיכוב הליכים מהיר ועד למתן צו הפטר ומחיקת חובות. עו"ד ליאור כספי מייצג חייבים בהליכי פשיטת רגל ומביא למחיקת חובות בזמן מהיר ויעיל, זאת כמובן בהתאם לרפורמה החדשה.

ביטול עיקולים | עורך דין ביטול עיקולים
למעלה מ20 שנות ניסיון
לאחר שראיתי מספר מודעות באינטרנט, השארתי פרטים ורציתי לשמוע במה מדובר. בהתחלה הייתי סקפטי. אני בעלים של חברה בתחום הבנייה ונקלענו לחובות איומים בסכומים מטורפים. תוך כחודש וחצי - 50% מהחוב נמחק לחלוטין. אין לי מילים. פשוט אלופים!
אליאור רעננה
אליאור
רמת גן
5/5
ליאור כספי
נכנסתי לחובות בשווי של למעלה מ-200,000 ש"ח. ליאור כספי והצוות המקסים סייעו לי ולמשפחתי והצליחו להפחית את החוב בהסדר משפטי ל-30,000 ש"ח בלבד.
יגאל תל אביב
יגאל
תל אביב
5/5
אני ממליצה בחום על הפירמה שבתוך חודש בלבד מתחילת ההעבודה איתם הם הצליחו להפחית לי את החוב ב-70%!!! לא האמנתי שזה אפשרי. מומלץ מומלץ מומלץ!
ציפי רעננה
ציפי
רעננה
5/5
היחס פשוט מעולה! נפגשתי לפני עם מספר עורכי דין. לא מצאתי אחד שירותיות ויחס כמו של עורך דין ליאור כספי. תודה רבה!
שחף הרצליה
שחף
הרצליה
5/5
רוצים לדעת איך אנחנו עושים את זה, בדרכנו המשפטית?
לתיאום פגישת ייעוץ עם עורך דין ביטול עיקולים, השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

לחיצה על כפתור "שליחה" מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של "ליאור כספי א.ל.ו. חברת עורכי דין" ולתנאי השימוש באתר. קראת והבנת את תנאי השימוש באתר ומדיניות הגנת הפרטיות של החברה והם מקובלים עליך.

ליאור כספי א.ל.ו. חברת עורכי דין
נשמח לעזור!
שלחו הודעה ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
בעת לחיצה על כפתור " חזרת נציג" הינך מאשר/ת בזאת לעורך דין ליאור כספי לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י שליחת מייל חוזר.