ביטול עיקולים – עורך דין מתמחה בתחום

ביטול עיקולים | עורך דין ביטול עיקולים

איך מבצעים ביטול עיקולים? ואיך עורך דין ביטול עיקולים עוזר?

עיקולים הם לא דבר בלתי הפיך, במקרים רבים גם כאשר הסיבה בגינה ניתן העיקול הייתה מוצדקת, ניתן לבצע ביטול עיקולים במידה ויודעים כיצד לפעול למול הרשויות השונות. עם זאת אנשים רבים אינם מפנימים זאת ומתייחסים לעיקולים כגזירת גורל, או חמור מכך פועלים בדרכים שגויות אשר יכולות להחריף את המצב על מנת להימנע מן העיקול, כמו למשל קבלת כספים "בשחור" . כיצד עורך דין ביטול עיקולים יכול לסייע?

מנגד, יצירת עיקול היא אחת הפעולות הנפוצות ביותר על ידי בעלי חוב ("זוכים") באמצעות הוצאה לפועל ובית המשפט, זאת בשל היעילות הרבה של הכלי. שכן, כלי זה גורם לבעיות רבות לחייב ובשל כך הוא משיב את החוב או עושה את הפעולה הנדרשת בגינה ניתן העיקול. 

כמענה לכך במאמר זה אנו נסביר כיצד ניתן לבטל עיקולים, אנו נסביר מתי הדבר אפשרי וכיצד עורך דין ביטול עיקולים.

שאלות נפוצות - ביטול עיקולים:

חשוב להראות לבית המשפט כי מצבם של הנושים לא יורע כתוצאה מהליכה בנתיב זה, קרי שהחברה לא תמשיך לאבד מנכסיה ומשוויה כתוצאה מהקפאת ההליכים וכפועל יוצא הנושים יקבלו חלק אף קטן יותר מחובותיהם המקוריים.

בשל החשיבות הגדולה של שכנוע בית המשפט להליכה בנתיב זה, ישנה חשיבות לגייס עורך דין המתמחה בתחום הקפאת הליכים ודיני החברות, אשר יגדיל את סיכויי ההצלחה של פניה זו.

ההליך להסרת עיקול יכול  להתמשך עד מספר שבועות, תלוי בצורת הטיפול ובנסיבות המקרה הספציפיות. בכדי שיהיה ניתן לשוב לשגרה כמה שיותר מהר, מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום.

באילו מקרים ניתן לבצע הסרת וביטול עיקול?

ראשית, נסביר כי במסגרת רפורמות אשר נעשו בעשורים האחרונים ביחס לגביית חובות בישראל, ישראל מפגינה יחס מרוכך לבעלי חובות ובכך התקרבה לעולם המערבי בהקשר זה. בוודאי ביחס לעבר בה  ישראל הייתה מכניסה אף חייבים לכלא בלי לבחון אפילו את זהות החוב. במסגרת כך, הרבה יותר קל לבטל עיקולים.

לשם ביטול עיקול צריך לאבחן את זהות המעקל  והגורם לו. מקורם של מרבית העיקולים הם כתוצאה מהליכי הוצאה לפועל  , לצד אלו ישנם מקרים נדירים יותר משפטית כמו בהוראת בית המשפט או בית הדין הרבני בשל רצון להפעיל לחץ על אדם לעשות פעולה מסוימת, מקרים אלו אומנם מורכבים יותר, אך גם איתם ניתן להתמודד משפטית.

ככלל, במידה ומדובר בבעל חוב, ולא למשל בשל ניסיון לחייב אדם במתן גט, ישנם מספר דרכים שונות לביטול עיקול, ואנו נפרט את המרכזים שבהם:

  1. תשלום החוב – במידה שהעיקול נעשה בשל חוב, הפתרון הפשוט ביותר הוא לשלם את החוב במלואו. לאחר תשלום החוב והצגת ההוכחות לכך להוצאה לפועל ניתן יהיה לבטל את העיקול.
  2. הסדרת תשלום החוב בתשלומים – כאשר אדם מגיע להסכמה עם בעל החוב על תשלומו בתשלומים, העיקול לא יישאר על כנו, כל עוד החייב עומד בתשלומים. כלומר למרות שהחוב עוד לא נפרע במלואו, ניתן יהיה לבטל את העיקול.
  3. בקשה להסרת העיקול – במקרים שונים ניתן לבצע הסרת עיקול או עיכוב של העיקול על ידי פנייה להוצאה לפועל. כך למשל ניתן יהיה להסביר כי החוב נפרע בעבר והבקשה הוגשה על בסיס מסמכים שאינם עדכניים, שהחפץ אשר עוקל כלל אינו שייך לבעל החוב או לחלופין שהדבר אשר עוקל, כמו למשל רישיון נהיגה, הינו הכרחי לשגרת החיים וכיוצא בזה.

במקרים אלו יש להגיש בקשה להוצאה לפועל אשר הוציאה את צו העיקול, דבר אשר נעשה באמצעות טופס 214, ולהסביר במסגרת הטפוס את הנימוקים בגינם יש לבטל את העיקול. 

בהקשר זה חשוב לדעת כי גם במידה והרשם דחה את הבקשה, ניתן להגיש עליה ערעור לבית המשפט הרלוונטי, אשר יהיה לרוב או בית משפט לענייני משפחה במידה ומדובר בעיקול בגין מזונות, או בית משפט שלום בעבר יתר המקרים.

  1. פנייה לבית המשפט לביצוע ביטול עיקולים – כאמור, במידה ולדעתכם רשם ההוצאה לפועל שגה בהחלטתו להטיל את העיקול, ניתן לערער על החלטתו באמצעות פנייה לבית המשפט השלום או המשפחה המוסמך לכך אשר יבחן את ההחלטה ויכריע בהתאם ובמידה ויראה זאת לנכון יבטל את העיקול. בהקשר זה נציין כי ישנו חלון זמנים יחסית צר, של 15 עד 20 ימים להגשת הערעור ולכן חשוב לפעול במהירות לצורך שינוי ההחלטה.

על מנת שהליך העיקול יבוטל או יעוכב במסגרת זאת, יש צורך להוכיח כי ישנה הצדקה לביטול העיקול או לחלופין שתנתן הסכמתו של הגורם אשר הורה למתן העיקול, קרי הנושה של החוב. בתוך כך נציין כי במידה וניתנה הסכמה של הנושה, רשם ההוצאה לפועל אינו יכול לחלוק עליו ולהותיר את העיקול על כנו.

על מנת להגדיל את הסיכוי שלכם להתמודד עם העיקול והצורך בהסרתו, מומלץ לפנות לעורך דין להסרת עיקולים, גם במקרים בהם אנו לא נגיע לבית המשפט, אלא לצורך התמודדות עם רשם ההוצאה לפועל, לצורך הסדרת החוב למול הנושים וכיוצא בזה. עורך דין מנוסה בתחומי חדלות פירעון יוכל להתמודד עם גורמים אלו, אשר לעיתים יכולים להיות עוינים באופן מיטבי ולהוביל לתוצאות הרצויות של הסרת העיקול.

אופן הגשת ביטול עיקולים

לצד הפרוצדורה להסרת עיקולים, ישנה גם הייחודיות של זהות הגורם המעוקל אשר התרחש או צפוי להתרחש ואלו הם המרכזים שבהם, ולכל אחד מהם ישנם דברים ייחודיים, אשר אנו נרחיב גם במסגרת חלק זה, והם כדלקמן :

במידה ומדובר במשכורת אשר מעוקלת באופן אוטומטי, חייב להינתן מכתב אזהרה מקדים 21 ימים לפני העיקול בפועל. מומלץ להתחיל לפעול במסגרת חלון זמנים זה, לשם הסדרת החוב למול הנושה וההוצאה לפועל.

במקרים מסוג זה ישנן מורכבויות בירוקרטיות ומאידך מימוש הכספים אשר עוקלו יהיה מהיר. לכן ישנה חשיבות לפעול מוקדם במיוחד, הדבר נכון ביתר שאת במידה ואתם סבורים כי העילה בגינה עוקל החשבון שגויה, שכן יהיה קשה במיוחד להשיב כספים לאחר שנעשה בהם שימוש.

במידה ומדובר ברישיון נהיגה אשר עוקל על ידי הוצאה לפועל (חשוב להבחין, אין מדובר במקרים בהם רישיון הנהיגה נלקח בשל עניינים בתחומי התעבורה, אלא כאמצעי לחץ מטעם הרשויות או מאחר שלא קיים צו כלשהו) יש צורך להגיש בקשה ייעודית בנושא זה לצורך זה. ניתן לבטל את העיקול הן על ידי תשלום החוב או הסדרתו, אך במקרה הנפוץ יותר על ידי הוכחה כי רישיון הנהיגה נחוץ לשם פרנסתו של החייב, שכן במקרה זה אין כל היגיון למנוע ממנו לעבוד אשר יאפשר לו להשיב את החוב. 

ביטול עיקולים | עורך דין ביטול עיקולים
סיכום והמלצות

לסיכום, הסרת עיקול הינו עניין אפשרי, ואף בשנים האחרונות הסיכויים לכך גדלו. עם זאת, ישנן מורכבויות וניואנסים שונים אשר חשוב להבינם והם משתנים כתלות במצב בו נמצא העיקול, זהות החפץ המעוקל והסיבה בגינה ניתן העיקול. 

ישנו קושי מסוים כאשר אנו הגורם נגדו הוצא העיקול לפעול באופן שקול ומדוד בהתאם למצב, יתרה מכך לרוב הגורמים אשר הוציאו את העיקול מפגינים עוינות בעצמם אשר מקשה על התהליך. לכן, ישנה חשיבות להסתייע בעורך דין לביטול עיקולים, שכן ישנם כפי שניתן להבין ממאמר קצר זה, פרוצדורות שונות ונהלים שונים לכל מקרה ומקרה. 

עורך דין ליאור כספי הוא עורך דין אשר מתמחה בתיקי פשיטות רגל, חדלות פירעון והוצאה לפועל, ובשל כל אלה מחזיק בניסיון רב בביטול עיקולים של חייבים או בנסיבות אחרות. רבים האנשים אשר הגיעו למשרדנו ללא כל אמון ביכולתם לבטל באופן חוקי את העיקול, וגילו כי הדבר אפשרי ואף לא מורכב יתר על המידה. במידה ואתם מעוניינים בביטול עיקול, משרדנו ישמח לסייע לכם בכך. 

תוכן עניינים
"תמיד תזכרו שההחלטה שלכם להצליח היא הרבה יותר חשובה מאשר כל דבר אחר"

אברהם לינקולן

למה לבצע ביטול עיקולים אצל עורך דין ליאור כספי?
בגלל הערכים
מקצועיות
עורכי הדין שלנו הם ממיטב עורכי הדין בתחומם.
כמו גם ווידוא איכות ביצוע והקניית ידע עדכני שוטף.
מצוינות
הפירמה שלנו שואפת למימוש הפוטנציאל הקיים להישגיות ברמות הגבוהות ביותר, הן ברמה המקצועית והן ברמת המוטיבציה האישית, לטובת שיפור התוצאות ושיפור השירות – לטובת הלקוחות שלנו.
הגינות
אנו פועלים על פי נורמות התנהגות של יושר, מוסר, כבוד לזולת ויושרה, היוצרים בהליכי ביטול עיקולים וקבלת החלטות מבוססי מידע אמין.
הערכים שלנו
רוצים לדעת איך אנחנו עושים את זה, בדרכנו המשפטית?

לקבלת ייעוץ ראשוני ללא עלות מעורך דין ביטול עיקולים, השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: