עורך דין פירוק חברות – פירוק חברה במהירות ויעילות

חברות כמו בני אדם נקלעות למשברים ובעיות לארך תקופת פעילותן הארוכה. בהתאם לכך, ישנן חברות אשר אינן מתאוששות מכך ומגיעות למצב של פירוק  פירוק חברה יכול להיות אירוע טראומתי בעבור אנשים אשר היו מעורבים בהליך הפירוק, אשר פוגע בהם פיננסית  ונפשית וגורם להם להירתע מלשוב זאת לצד מגבלות אפשריות אשר יוטלו עליהם על ידי המדינה בעקבות הליך פירוק. עורך דין פירוק חברות יכול לסייע רבות בנושא.

בדיקת התאמה להליך פירוק חברה:

פירוק חברות | עורך דין פירוק חברות
פירוק חברה הוא תהליך של פירוק ענייני חברה וחלוקת נכסיה בין נושיה ובעלי המניות שלה. מדובר בהפסקת פעילות החברה, מכירת נכסיה ותשלום חובותיה. ישנן סיבות שונות לפירוק חברה, לרבות חדלות פירעון, קשיים כלכליים או רצון של בעלי החברה לסגור את העסק. תהיה הסיבה אשר תהיה, תהליך הפירוק יכול להיות תקופה מאתגרת ומלחיצה עבור בעלי חברות.

עורך דין פירוק חברה הינו עורך דין המתמחה בפירוק חברות. יש להם מומחיות בתקנות ובהליכים המשפטיים הרלוונטיים הכרוכים בהליך הפירוק. עורך דין פירוק חברה יכול להעניק הכוונה וסיוע לבעלי החברה לאורך כל תהליך הפירוק, תוך הקפדה על מודעים לחובותיהם החוקיות ושההליך מתנהל בהתאם לחוק.

לעורך דין פירוק חברה יש תפקיד מכריע בהבטחת פירוק מהיר ויעיל של חברה. חלק מתפקידי המפתח שעורך דין פירוק חברה יכול לבצע כוללים:

ייעוץ לגבי חובות משפטיות:
עורך דין פירוק חברה יכול לייעץ לבעלי חברות לגבי חובותיהם המשפטיות במהלך הליך הפירוק. הם יכולים לספק הנחיות לגבי הצעדים שיש לנקוט כדי לעמוד בתקנות החוקיות ולוודא שהתהליך מתנהל בהתאם לחוק.

התחלת הליך הפירוק:
עורך דין פירוק חברה יכול ליזום הליך פירוק מטעם בעלי החברה. הם יכולים להכין את התיעוד הדרוש ולהגיש אותו לרשויות הרלוונטיות, כגון מרשם החברות. זה יכול לעזור לזרז את התהליך ולהבטיח שהוא יתנהל בזמן וביעילות.

הערכת שווי נכסי החברה:
עורך דין פירוק חברה יכול לסייע בהערכת שווי נכסי החברה. זהו שלב חשוב בתהליך הפירוק שכן הוא קובע את שווי הנכסים בהם ניתן לשלם את חובות החברה. עורך דין פירוק חברה יכול לוודא שהנכסים מוערכים בצורה נכונה ושההליך יתנהל בהתאם לתקנות החוק.

ניהול משא ומתן עם נושים:
עורך דין פירוק חברה יכול לנהל משא ומתן עם נושים בשם בעלי החברה. הדבר יכול לסייע בהסדרת חובות החברה בצורה הוגנת וסבירה. עורך דין פירוק חברה יכול גם לייעץ לבעלי חברות מהי הדרך הטובה ביותר לנקוט במקרה של מחלוקות עם נושים.

חלוקת נכסים:
עורך דין פירוק חברה יכול לסייע בחלוקת הנכסים בין הנושים ובעלי המניות. הם יכולים להבטיח שהנכסים יחולקו בהתאם לתקנות החוק ושכל הצדדים יקבלו את חלקם הראוי בתמורה.

נציין כי פירוק חברה יכול להיות מוגש על ידי החברה ו/או נושיה.

הליכי פירוק על ידי נושים נועד על מנת למנוע הברחת נכסים של החברה תוך שניתן לגבות את החוב מנכסי החברה, כך גם עובדים שלא קיבלו שכר מהחברה רשאים להגיש בקשה לפירוקה ואז יוכלו לקבל את הזכויות שלהם דרך המוסד לביטוח לאומי 

מאידך, הליך פירוק אשר מנוהל נכון על ידי עורך דין לפירוק חברה הבקיא בתחומים אלו יכול להוביל לכך שלא יהיו השלכות פיננסיות שליליות כלל מן האירוע ואף למקסם את הרווחים כתוצאה ממכירת נכסי החברה. אופן ניהול ההליך הוא משמעותי לכל הצדדים הן לבעלי החברה / בעלי המניות והן לנושים אשר מעוניינים לקבל את התשלום אשר החברה חייבת להם.

כמענה לכך במאמר זה אנו נסביר מהו פירוק חברה וכיצד הדבר מבוצע ולאחר מכן בחלקו השני נסביר כיצד נכנס לתמונה עורך דין לענייני חברות וכיצד הוא מסייע במסגרת התהליך.

פירוק חברות | עורך דין פירוק חברות

יתרונות העסקת עורך דין פירוק חברה:

שכירת עורך דין לפירוק חברה יכולה לספק יתרונות רבים לבעלי החברה. חלק מהיתרונות המרכזיים כוללים:

מומחיות ברגולציה משפטית:
לעורך דין פירוק חברה מומחיות בתקנות ובהליכים המשפטיים הכרוכים בהליך הפירוק. זה יכול לעזור להבטיח שהתהליך יתנהל בהתאם לחוק ושבעלי חברות מודעים לחובותיהם החוקיות.

תהליך מהיר ויעיל יותר:
עורך דין פירוק חברה יכול לסייע בזירוז הליך הפירוק, תוך הקפדה על ביצועו בזמן וביעילות. הם יכולים להכין את התיעוד הדרוש ולהגיש אותו לרשויות הרלוונטיות, כמו מרשם החברות, על מנת להבטיח שכל הדרישות מתקיימות והתהליך מתקדם בצורה חלקה.

הפחתת מתח וחרדה:
פירוק חברה יכול להיות תקופה מלחיצה ומאתגרת עבור בעלי חברות. שכירת עורך דין לפירוק חברה יכולה לסייע בהקלה על חלק מהלחץ והחרדה על ידי מתן הכוונה ותמיכה לאורך כל התהליך. זה יכול לאפשר לבעלי חברות להתמקד בעניינים אחרים ולהתקדם בחייהם.

תוצאה משופרת:
עורך דין פירוק חברה יכול לסייע לכך שהליך הפירוק יתנהל בצורה הוגנת וסבירה. זה יכול לעזור לשפר את התוצאה עבור כל הצדדים המעורבים, כולל נושים ובעלי מניות.

הגנה מפני אחריות משפטית:
באמצעות שכירת עורך דין פירוק חברה, בעלי חברות יכולים להגן על עצמם מפני אחריות משפטית. עורך דין פירוק חברה יכול לוודא כי כל ההתחייבויות המשפטיות יתקיימו ושההליך יתנהל בהתאם לחוק. זה יכול לעזור למנוע מחלוקות משפטיות ותביעות פוטנציאליות.

מהו פירוק חברות וכיצד הן מתפרקות? - סגירת חברה ברשם החברות

ראשית נסביר מהו המונח פירוק חברה בע"מ, על מנת שנוודא כי זהו אכן התהליך בו אתם מעוניינים ולא מתבלבלים בין המונחים המשפטיים השונים. 

פירוק חברה הוא כאשר חברה מגיעה למצב בו אינה יכולה לשלם את חובותיה או כאשר הבעלים שלה מעוניינים בכך. בעקבות כך החברה או נושיה מודיעים לרשויות השונות כי היא במצב של חיסול החברה או חדלות פירעון, ויש לפרק אותה ולנסות להשיב את חובותיה ככל האפשר מן החברה באמצעות מינוי מפרק. כאשר בסופו של התהליך בית המשפט מודיעה על פירוקה של החברה וחיסולה למעשה על ידי הוצאתה ממרשם של רשם החברות (סגירת חברה ברשם החברות). 

כיצד עורך דין פירוק חברות יכול לסייע במתן ייעוץ משפטי?

פירוק מרצון – פירוק מרצון הוא כאשר בעלי החברה מעוניינים לסגור את החברה מסיבות שונות, כמו הרצון לשנות את אופייה של החברה או כאשר החברה מפסידה ויש צורך בחיסולה בטרם גורמים חיצוניים יבקשו זאת מבית המשפט. לשם כך עליהם להגיש בקשה לפירוק החברה מרשם החברות.

הליך זה דורש הוכחות כי החברה יכולה לשלם את כל התחייבויותיה הכספיות לנושים ולעובדים שלה, בתצורה של תצהיר. לצד זאת נדרשים תצהיר דירקטורים, כינוס אספת חברה המאשר את פירוקה, מינוי מפרק אשר יכנס את נכסי החברה וישלם את חובותיה טרם פירוקה וחיסולה הסופי.

כאשר החברה בעלת כושר פירעון של חובותיה הרבה פעמים המפרק יהיה בעל החברה או הדירקטור בעצמו, והשליטה בתהליך תהיה של בעלי החברה. מאידך במידה ולחברה לא יהיה כושר פירעון אז ההליך ינוהל על ידי הנושים שלה, מאחר שלהם אינטרס מובהק יותר למצות את נכסי החברה ולהשיב כמה שאפשר מחובותיהם.

דרך נוספת לביצוע פירוק בהתאם לחוק:

פירוק על ידי בית משפט – פירוק על ידי בית משפט הוא פירוק המתרחש לאחר שנושים של החברה מבקשים זאת מבית המשפט על מנת שהחברה תמכור את נכסיה והתשלום יוביל להשבת החוב של החברה כלפיהם. בהקשר זה נציין כי הנושים יכולים להיות בעלי חוב חיצוניים וכן עובדים של החברה אשר לא קיבלו את השכר שלהם ובכך הם הופכים אף הם לנושים של החברה.

כאשר בית המשפט רואה שיש טעם בפירוק החברה הוא מוציא צו לפירוק החברה אשר משמעותו הקפאת כל התהליכים בחברה וכן התביעות שנגדה, אשר כעת מרוכזות תחת הליך הפירוק. לאחר הוצאת הצו מתחיל בית המשפט בניהול התהליך אשר במסגרתו מבררים מדוע החברה הגיעה למצב זה של חוסר יכולת לשלם את חובותיה, האם היה מדובר בחוסר מזל, החלטות שגויות, סיכונים לא סבירים וכיוצא בזה. כמו כן, ממנים מפרק חיצוני אשר יכול לברר את גודל החובות של החברה מחד ומאידך את נכסי החברה וכן את סדר הפירעון של החובות השונים.

פירוק חברות | עורך דין פירוק חברות

כיצד יכול לסייע עורך דין בביצוע פירוק חברה מרצון?

כשמדברים על פירוק חברה מרצון, כפי שניתן להבין מחלקו הראשון של המאמר, פירוק חברות הוא עניין מורכב אשר חשוב לנהל אותו ולא להיות מובל על ידו. בהתאם לכך, עורך דין הבקיא בתחומי פירוק החברות יכול להפוך הליך מורכב זה לפשוט הרבה יותר בעבור כל המעורבים. למנוע טעויות אשר יכולים להוביל להפסדים כלכליים קשים ובמקרים חמורים יותר אף לסכסוכים משפטיים בין הצדדים.

עורך דין הבקיא בדיני החברות יזהה את המורכבויות הייחודיות של המקרה העומד בפתח, על ידי ניתוח כמו סוגי החברות וההשלכות על פירוק החברה. שכן לא כל החברות זהות, אופן פירוק חברה פרטית אשר אינה מונפקת בבורסה הינו קל יותר משמעותית מאשר חברה ציבורית המונפקת בבורסה. יבדוק מהם המהלכים העומדים בפניכם וימליץ לכם על פעולות אשר יאפשרו לכם להיות אלה שמובילים את התהליך.

בתוך כך נציין כי פעולות חסרות זהירות עלולות להוביל להרמת מסך ולכך שנושים יוכלו לקחת את הכספים להם החברה חייבת ממנהלי ובעלי החברה. כך למשל כאשר היה דירקטור של חברה המתפרקת על ידי בית המשפט עלולים להטיל עליו סנקציות אשר ימנעו ממנו לכהן כדירקטור בעתיד וכן סנקציות נוספות, ולכן חשוב לוודא כי האינטרסים שלו מיוצגים במסגרת ההליך על ידי עורך דין. 

האם יש דרך להעשות את הפירוק באופן יותר מהיר?

פירוק חברות בהליך מזורז הוא תהליך משפטי שבו נפרקת חברה במהירות מוגברת, לרוב בשל קשיים כלפיים או חובות רבים שלא ניתן למצוא להם פתרון. התהליך מתחיל עם הגשת בקשה לבית המשפט והגדרת מסגרת זמנים צמודה לביצוע הפירוק. במהלך התהליך, מתבצעת ניהול נכון של הנכסים והחובות של החברה, תוך שמירה על זכויות הצדדים השונים כמו בעלי החוב והמשקיעים. המטרה היא למזער את ההפסדים ולהבטיח החזרה מקסימלית של ההון לבעלי האינטרסים. ההליך מזורז מאפשר גם סיום מהיר יותר של הסגירה המשפטית, מה שמבואר את הדרך להתמודדות עם האתגרים הכלכליים והמשפטיים שמתעוררים מפירוק החברה.

ככל שעורך הדין עסק בכמה שיותר תיקים בתחום פירוק חברה כך צבר ניסיון רב אשר מוסיף רבות לידע המקצועי של עורך הדין בתחום. בזכות בקיאות וידע עשירים ושלל האמצעים העומדים לרשותו של עורך הדין הלקוח מקבל שירות מקצועי ברמה גבוהה במיוחד. נוסף על כך בזכות הניסיון עורך הדין יכול לתת תמונת מצב כללית ולשער על סמך תיקים וסעדים קודמים מה צפוי בהמשכו של התהליך המשפטי. 

יש לציין כי כל לקוח ראשי לשאול באופן חופשי כל שאלה לגבי ניסיון קודם של העורך דין. מטרת בחינת הניסיון תורמת לשקט הנפשי כאשר מדובר במשרד בעל הישגים מרשימים בתחום ותוצאות טובות.  

אין תחליף למראה עניים ורושם ראשוני מעורך הדין אשר הולך ללוות אתכם בתהליך.

כל העניין הבירוקרטי בנושא פירוק חברה עשוי להיות ארוך ומתיש. בחירה נכונה של עורך דין תלויה במתן השירות אשר מקבל הלקוח. עורך דין המעניק ללקוח שירות אישי וליווי צמוד לאורך כל הדרך גורמת לכך שהלקוח מרגיש תחושת ביטחון ורוגע לאורך התהליך המשפטי, גם לאחר מכן במידה ויש צורך בהגשת ערער. 

בנוסף, מתן שירות אישי מעיד על דבקות במטרה מצד עורך דין. רצוי שעורך הדין יהיה זמין ללקוח ויתן מענה מהיר והכי חשוב, מתן שקיפות מלאה, כנה ואמיתית בכל המתרחש בבית המשפט ומחוצה לו. 

במידה וקיימים לבטים לגבי בחירת עורך דין ניתן לפנות ללקוחות קודמים אשר ייצג בעבר עורך הדין ולשאול אותם האם הם מרוצים מהתוצאות והשירות אשר קיבלו מעורך הדין ומדוע. לרוב בעמודי האינטרנט וברשתות החברתיות ניתן לקרוא ביקורות ותגובות של לקוחות קודמים אשר קיבלו ייצוג משפטי בעבר מטעם עורך הדין. 

בין תגובות הגולשים ודרך הביקורות השונות ניתן להבין האם לקוחות העבר יצאו מרוצים מעורך הדין? אם כן ניתן לראות באיזו מידה. חשוב לבדוק האם יש כמויות רבות של המלצות (כמה עשרות) על אותו עורך דין כדי להיות בטוחים יותר בבחירה.

ניתן לקבל מספר הצעות מחיר מכמה עורכי דין שונים אך חשוב מאוד לבדוק מה כולל המחיר. ישנם עורכי דין אשר מעניקים כחלק משירותי הייצוג גם ערך מוסף בכל הנוגע לשיקום הכלכלי ואסטרטגיה עסקית רחבה לטווח הקצר והארוך. תהליך חדלת פירעון הטוב ביותר דורש סיוע משפטי רחב ולכן המחיר תלוי בשירות שמציע עורך הדין, שווה להשקיע כדי לקבל שירות מקצועי וייחודי. 

אפשרות נוספת המסכנות את ההליך

אפשרות נוספת אשר מסכנת את כלל המעורבים בחברה והינם בסכנה משמעותית הוא בעל מניות או בעלי המניות, ולעיתים גם הדירקטורים, אשר הנושים ינסו להגיע לכיסם הפרטי במידה ונכסי החברה אינם מספיקים לכסות את החובות שלה. 

דבר זה אפשרי באמצעות הכלי המשפטי הידוע של הרמת מסך אשר במסגרתו ינסו הנושים לבטל את ההבחנה בין הישות המשפטית  של החברה ושל מנהליה או בעליה, זאת על ידי שהם יוכיחו כי המנהלים לקחו סיכונים גדולים מדי ופעלו ברשלנות או שהם פעלו להברחת נכסים מן החברה אל כיסם הפרטי וכיוצא בזה. 

עורך דין טוב יכול להציף אפשרות זו מראש ולמנוע תהליכים מסוג זה על ידי תכנון מוקדם ואחראי של פשיטת הרגל.  

כמו כן, פירוק חברות כולל מאפיינים בירוקרטים מורכבים אשר בהם קל לטעות, כמו הצורך להגיש תצהירים שונים לרשם החברות ולבית המשפט, להראות את חובות החברה וכיוצא בזה. עורך דין הבקיא בדיני חברות מכיר את הנתונים הדרושים ויודע איפה לחפש ולכן הסיכוי לטעויות קטן משמעותית, בשני הסוגים של פירוק החברות.

במידה ומדובר בהליך של פירוק על ידי בית המשפט עורך דין אף יכול להתמנות כמפרק החברה על ידי בית המשפט ואז במצב זה הוא זה שמגיש את כל המסמכים הבירוקרטים, מנהל את הליך החזרת החובות לנושים וסדר הפירעון וכיוצא בזה.

פירוק חברות | עורך דין פירוק חברות
סיכום והמלצות

לסיכום, גם את הדרך בה סוגרים חברה צריך לדעת איך לעשות, גם כאשר מדובר בחברות. פירוק חברה הוא אירוע מורכב אשר צריך זהירות וליווי של גורמי מקצוע אשר יוכלו לוודא כי כל ההליכים נעשים בצורה תקינה זאת על מנת למנוע הליכים משפטיים או הסתבכות של בעלי החברה שלא לצורך. 

עורך דין הבקיא בעבודתו יוכל להקל על תהליכים בירוקרטים ולהציף סכנות כמו הרמת מסך וסנקציות אישיות עוד בטרם הן מתרחשות. לכן חשוב להצטייד בעורך דין לדיני חברות במידה ואתם מעורבים בהליך של פירוק, הן במקרים של פירוק מרצון וקל וחומר במקרים של פירוק על ידי בית משפט.

עורך דין ליאור כספי הוא עורך דין אשר מתמחה בתיקי פשיטות רגל, חדלון פירעון והוצאה לפועל, ובשל כל אלה מחזיק בניסיון רב בפירוק חברות מרצון או בכפייה בעקבות בקשות נושים. במידה ואתם מעוניינים בליווי משפטי של הליך קיים לפירוק חברה או שוקלים לפרק חברה ומעוניינים בסיוע של עורך דין לפירוק חברה, משרדנו ישמח לסייע לכם בכך. 

יש לך שאלה?
פירוק חברות | עורך דין פירוק חברות
"תמיד תזכרו שההחלטה שלכם להצליח היא הרבה יותר חשובה מאשר כל דבר אחר"

אברהם לינקולן

למה משרד עורך דין ליאור כספי?
בגלל הערכים
מקצועיות
עורכי הדין שלנו הם ממיטב עורכי הדין בתחומם.
כמו גם ווידוא איכות ביצוע והקניית ידע עדכני שוטף.
מצוינות
הפירמה שלנו שואפת למימוש הפוטנציאל הקיים להישגיות ברמות הגבוהות ביותר, הן ברמה המקצועית והן ברמת המוטיבציה האישית, לטובת שיפור התוצאות ושיפור השירות – לטובת הלקוחות שלנו.
הגינות
אנו פועלים על פי נורמות התנהגות של יושר, מוסר, כבוד לזולת ויושרה, היוצרים בהליכי פירוק חברות וקבלת החלטות מבוססי מידע אמין.
הערכים שלנו
עורך דין פירוק חברות מומחה

הפירמה מעניקה ליווי וייעוץ ללקוחות פרטיים ועסקיים, משרדינו מתמחה גם בייצוג חברות ציבוריות (פומביות) ובמהלך השנים טיפל משרדנו במספר רב של תיקי פשיטות רגל מורכבים של חברות בינוניות וגדולות בצורה הטובה ביותר והמקצועיות עם צוות מיומן מאחורי.

עורך דין ליאור כספי מלווה את החייבים בכל ההליך המשפטי החל מהגשת הבקשה לצו כינוס, ועד לקבלת צו הפטר ומחיקת כל החובות, דבר המאפשר פתיחת דף חדש בחיים.

בעל ניסיון רב בייצוג חייבים בהליכים המשפטיים מרגע הגשת הבקשה, מתן צו הכינוס, עיכוב הליכים מהיר ועד למתן צו הפטר ומחיקת חובות. עו"ד ליאור כספי מייצג חייבים בהליכי פשיטת רגל ומביא למחיקת חובות בזמן מהיר ויעיל, זאת כמובן בהתאם לרפורמה החדשה.

פירוק חברות | עורך דין פירוק חברות
למעלה מ20 שנות ניסיון
לאחר שראיתי מספר מודעות באינטרנט, השארתי פרטים ורציתי לשמוע במה מדובר. בהתחלה הייתי סקפטי. אני בעלים של חברה בתחום הבנייה ונקלענו לחובות איומים בסכומים מטורפים. תוך כחודש וחצי - 50% מהחוב נמחק לחלוטין. אין לי מילים. פשוט אלופים!
אליאור רעננה
אליאור
רמת גן
5/5
ליאור כספי
נכנסתי לחובות בשווי של למעלה מ-200,000 ש"ח. ליאור כספי והצוות המקסים סייעו לי ולמשפחתי והצליחו להפחית את החוב בהסדר משפטי ל-30,000 ש"ח בלבד.
יגאל תל אביב
יגאל
תל אביב
5/5
אני ממליצה בחום על הפירמה שבתוך חודש בלבד מתחילת ההעבודה איתם הם הצליחו להפחית לי את החוב ב-70%!!! לא האמנתי שזה אפשרי. מומלץ מומלץ מומלץ!
ציפי רעננה
ציפי
רעננה
5/5
היחס פשוט מעולה! נפגשתי לפני עם מספר עורכי דין. לא מצאתי אחד שירותיות ויחס כמו של עורך דין ליאור כספי. תודה רבה!
שחף הרצליה
שחף
הרצליה
5/5
רוצים לדעת איך אנחנו עושים את זה, בדרכנו המשפטית?
לתיאום פגישת ייעוץ עם עורך דין פירוק חברה, השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

לחיצה על כפתור "שליחה" מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של "ליאור כספי א.ל.ו. חברת עורכי דין" ולתנאי השימוש באתר. קראת והבנת את תנאי השימוש באתר ומדיניות הגנת הפרטיות של החברה והם מקובלים עליך.

ליאור כספי א.ל.ו. חברת עורכי דין
נשמח לעזור!
שלחו הודעה ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
בעת לחיצה על כפתור " חזרת נציג" הינך מאשר/ת בזאת לעורך דין ליאור כספי לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י שליחת מייל חוזר.